fbpx

7 IEMESLI KĀPĒC SAIKNE AR SEVI UN CITIEM IR TIK SVARĪGA

Vienas no bērnības pamatvajadzībām ir mīlestība un emocionālā saikne. Kad mēs tās saņemam, mēs iemācamies justies vērtīgi un mīlami. Daudzi no mums uzaug, netiekot šīm vajadzībām pienācīgi apmierinātām. Šīs saiknes trūkums var radīt mums tālejošas fiziskas un psiholoģiskas sekas.
Bērnībā nepieredzot mīlošu saikni, pieaugušā vecumā var izveidoties dziļa ilgošanās sajūta. Mēģinot iegūt šo saikni no citiem, nevis mācoties veidot savienošanos ar sevi un citiem, var radīt daudzas personiskas un attiecību problēmas.
Savā darbā ar klientiem, es (tulk.piez.-Ph.D. Margareta Paula) fokusējos uz palīdzību viņiem savienoties ar sevi – ar viņu sajūtām un garīguma dziļāko avotu, sekojošu iemeslu dēļ:

1. Iekšējais melnais caurums pretstatā iekšējai piepildītībai

Kad mēs esam “atvienoti” paši no sevis – no tā, kas patiesībā esam un savām sajūtām – un kad nepiepildām sevi ar mīlestību caur mūsu garīgo avotu, mēs radām melno caurumu sevī. Melnais caurums, kuru esam radījuši caur sevis “pamešanu”, kļūst par vakumu, cenšoties no citiem izvilkt mīlestību.

Šim iztrūkumam ir tendence ATGRŪZT cilvēkus, un galu galā mēs jūtamies vēl vairāk nemīlēti.
Kad mēs vēlamies uzņemties atbildību par savu labizjūtu un atveramies, lai iepazītu sevis mīlestību, mēs atveram durvis uz savienošanos ar bezgalīgu mīlestības avotu. Iemācoties ienest šo mīlestību sevī un daloties tajā ar citiem, radām dziļu iekšēju piepildījumu.

2. Neizdevušās attiecības pretstatā mīlestībai

Tā kā mēs satiekamies kopīgajā sevis “pamešanas” līmenī un kopīgajā sevis mīlestības līmenī, ja mēs “pametam” sevi, neesot kontaktā ar sevi un izvairoties no atbildības par savām sajūtām, mēs visdrīzāk piesaistīsim kādu, kas dara to pašu. Katrs partneris cer, ka otrs piepildīs viņa melno caurumu. Kamēr varētu likties, ka viņi to dara viens priekš otra kādu īsu brīdi, galu galā katrs jūtas nemīlēts un aizvainojuma pilns. Tas noved pie attiecību neizdošanās. Mēs nevaram piepildīt otru cilvēku. Mums katram tas jādara priekš sevis, un jādalās mīlestībā ar otru. Mēs nevaram savienoties dziļā mīlestībā viens ar otru, ja mēs neesam savienoti paši ar sevi.
Manā pieredzē, dalīties mīlestībā ar otru, kurš arī ir piepildīts ar mīlestību un dalās tajā, ir vispiepildošākā un priekpilnākā dzīves pieredze. Nejauciet mīlestības iegūšanu ar dalīšanos ar mīlestību – tās ir gaismas gadu attālumā viena no otras!

3. Depresija un vientulība pretstatā laimei un priekam

Depresija ir milzīga problēma mūsdienu sabiedrībā. Lai gan ir daudz depresīvu sajūtu cēloņu, viens no cēloņiem ir saiknes ar sevi neesamība – sevis “pamešana”. Tā pat kā bērns kļūst depresīvs, kad vecāks neveido saikni un nav pieejams, tāpat arī mūsu iekšejais bērns – mūsu sevis sajūta – kļūst depresīva, kad mēs neesam savienoti ar savām sajūtām un neuzņemamies mīlošu atbildību par tām.

Cits cēlonis depresīvām sajūtām ir sociāla izolācija un no tā izrietošā vientulība, kuras izcelsmes avots bieži vien ir saiknes ar sevi neesamība un nespēja veidot saikni ar citiem.
Filma “Happy” (Laimīgie) aizved mūs ceļojumā apkārt pasaulei pie laimīgākajiem cilvēkiem uz planētas. Vienmēr tie ir cilvēki, kuri dzīvo kopienās, kur viņi jūtas savienoti viens ar otru. Viņi jūtas droši, jo viņi rūpējas viens par otru. Viņi nav vientuļi.
Tomēr daudzi cilvēki, kuri ir mēģinājuši izveidot saistītas un apzinātas komūnas, beigās tās pamet tā paša iemesla deļ, kādēļ cilvēki pamet laulības: tās nestrādā, ja vien cilvēki nav izveidojuši saikni paši ar sevi un uzņēmušies atbildību par savām sajūtām.

4. Fiziskās slimības pretstatā fiziskai veselībībai

Stress ir galvenais slimību cēlonis (skatīties The Biology of Belief by Dr. Bruce Lipton). Kad mēs dzīvojam savas dzīves, neesot savienoti paši ar sevi – neieklausoties savās sajūtās un mīloši par tām nerūpējoties – un neesam savienoti ar savu iekšējo garīgo, mīlestības un komforta avotu, mēs nevaram labi tikt galā ar stresu. Sevis “pamešana” pati par sevi rada daudz trauksmes un stresa, kas aktivizē “cīnīties vai bēgt” (fight-or-flight) reakciju un negatīvi ietekmē mūsu imūnsistēmu.
Atsaucoties uz Malkolma Gladvela grāmatu “Outliers”, ir dažas pazīmes, ka cilvēki, kuri dzīvo savstarpēji saistītās sabiedrībās, ir daudz veselīgāki par tiem, kas dzīvo izoletākā veidā. Saikne ar sevi un citiem ir vitāli svarīga labai veselībai.

5. Atkarības pretstatā pašregulācijai

Ja mēs neesam iemācījušies savienoties ar savām sajūtām un mīlestības un komforta garīgo avotu, mēs bieži vien pievēršamies atkarībām kā veidam, kā tikt galā ar sāpīgām jūtām. Lai būtu spējīgi tikt galā ar mūsu sāpīgām jūtām un regulēt mūsu sajūtas veselīgos veidos, mums ar tām ir jāsavienojas un jāvēlas uzņemties mīlošu atbildību par tām. Pievēršanās atkarībām ir sevis “pamešanas” forma – veids kā izvairīties no atbildības par savām sajūtām – un tas var novest pie daudzām negatīvām sekām.

6. Vardarbība pretstatā līdzjūtībai

Ja mēs neesam iemācījušies pilnībā just mūsu sāpīgās sajūtas un ar līdzjūtību tās vadīt, mācoties no tām un tad tās atbrīvojot, mēs varam pazaudēt mūsu saikni ar cilvēcīgumu. Tā ir nespēja tikt galā ar sāpēm, kas var novest pie destruktīvas un pašdestruktīvas uzvedības. Ja mēs nevaram būt saiknē un just līdzjūtību paši pret savām jūtām, mēs varam zaudēt spēju just līdzjūtību pret citiem. Kad tas notiek, mēs varam rīkoties vardarbīgos veidos.

7. Garlaicība pretstatā dedzībai un radošumam

Mūsu dedzība un radošums attīstās caur mūsu saikni ar mūsu sajūtām. Ja neesam savienoti ar savām sajūtām. lai aizstāvētos pret sāpēm, mēs arī izslēdzam savu prieku, radošumu un kaisli. Dzīve kļūst pliekana, bezjēdzīga un garlaicīga. Mīlestība un prieks mājo sirdī, tajā pašā vietā, kur vientulība un sirdsēsti. Kad mēs aizveramies, mēģinot nejust mūsu vientulību un sirdsēstus, mēs aizveram arī mūsu spēju jūst mīlestību un prieku.

Jums nav jādzīvo tādā veidā. Jūs varat iemācīties savienoties iekšēji. Jūs varat iemācīties mainīt fokusu no ārējā (mēģinot iegūt mīlestību un saikni no citiem) uz iekšējo (patiesi mīlot sevi un citus). Jūs varat iemācīties pāriet no izvairīšanās just savas sāpīgās sajūtas uz līdzjūtīgu to pieņemšanu ar vēlmi mācīties no tā, ko tās jums saka. Jūs varat iemācīties mīloši parūpēties par sevi un pieredzēt dziļu prieku daloties savā mīlestībā ar citiem.

AUTORS: Margareta Paula, Ph.D.
AVOTS: https://www. huffingtonpost. com/margaret-paul-phd/loving-connection_b_2559654.html
Kopēts no: Biodeja Biodanza ar Aneti un Diānu