fbpx

Ar katru nākamo tuneli jūs nonākat tuvāk cilvēka gara virsotnei.

Mēs redzam, kā daudzi no jums nemitīgi strādā ar sevi, lai dziedētu pagātnes rētas, taču tās atveras atkal un atkal.

Jums šķiet, ka šī cīņa nekad nebeigsies. Tas līdzinās braucienam augšup kalnā cauri tuneļiem, kur spoža gaisma mijas ar tumsu.

Nekrītiet izmisumā! Ar katru nākamo tuneli jūs nonākat tuvāk cilvēka gara virsotnei. Bez tam, tieši šajā tumsā jūs esat visciešāk kopā ar Dievu, un paļaujaties vienīgi uz Viņu. Ja tumsā paspīd kaut mazākais gaismas stariņš, jūs tūdaļ tiecaties uz to, cerībā atrast izeju.

Padomājiet, cik daudz enerģijas jūs varētu pietaupīt, ja nemētātos izmisīgos pūliņos, cenšoties saprast, kas notiek, bet gan mierīgi ieslīgtu mīlošā Dieva rokās.

Dažreiz jums šķiet netaisnīgi, ka citi bez mazākās piepūles iegūst visu, ko vēlas, lai gan garīgajā ceļā nedara neko.
Nelauziet par to galvu! Patiesībā arī jums var būt pilnīgi viss, ko vien vēlaties, vienīgi Augstākā Es līmenī jūs izvēlējāties ceļu, kur visas jūsu vajadzības apmierina Dievišķais Likums, nevis jūsu gribasspēks.

Tikai nejauciet garīgo ceļu ar pašizdziedināšanās ceļu, kas ir psiholoģisks process, un ne vienmēr dāvā jums to, ko vēlaties.

Garīgais ceļš jānoiet patstāvīgi, un te jums nespēs palīdzēt neviens cilvēks un neviena grāmata.

Protams, jūsu dzīvē būs brīži, pat periodi, kad jūs būsiet noguruši cīnīties un gribēsiet dzīvot kā visi citi. Bet pat šajos šaubu un sarūgtinājuma brīžos jūs tomēr tuvosieties mērķim.

Nekad nevainojiet sevi un nenolaidiet rokas!

Labāk apsveiciet sevi, ka tik veiksmīgi izraudzījāties laiku, kad iemiesoties, un par to, ko esat jau paveikuši šajā dzīvē.

Ticiet, ka viss jūsu dzīvē notiks un izpaudīsies īstajā laikā. Nešaubieties, ka Dievs nekad nenokavē, bet samierinieties arī ar to, ka Viņš nekad neierodas arī par agru.

I.Grahama /Dievs nekad nenokavē/

%d bloggers like this: