fbpx

Bail kļūdīties..

Jo mazāk cilvēks uzticas pats sev, savām spējām un talantiem, jo viņam ir izteiktāka tieksme lietas atlikt, neizdarīt, novilcināt. Neizdarīšana vai nedarīšana ir iespēja.. nekļūdīties un nesastapties aci pret aci ar kāda cita cilvēka vērtējumu, sāpīgo kritiku.

Neticību sev mēs apgūstam bērnībā. Pareizāk sakot, mums to iemāca vecāki, kritizējot un vērtējot negatīvo vairāk kā uzslavējot. Pie tam, kritizējot bērnu kā personību un arī viņa veikumus – zīmējumu, sporta sasniegumus, jauno draugu utt., ne ieklausoties, uzklausot, izprotot, atbalstot un atlaujot kļūdīties, tādejādi – gūt pašam savu pieredzi un mācību, vecāki riskē atņemt bērnam ne tikai bērnību, bet visu dzīvi.

Bailes no kārtējās iespējamās kritikas aizver bērnam ne tikai veselīgās pašvērtības durvis, bet arī durvis uz jebkādu pašizpausmi, radošumu, iekšējo brīvību.

Un tād cilvēks, visbiežāk, izvēlas divas taktikas – nedara neko, aizver pilnībā ciet savus Dieva doto resursu, – talantus, nenodarbojas ar hobijiem un nekādi citādi nepauž sevi, dzīvo aizslēgti, vientuļi vai vienkārša cilvēka dzīvi, kurš apkalpo tikai savas pamatvajadzības – paēst, jumtu virs galvas, darbs…
Vai arī pārvēršas revolucionārā un aktīvi demonstrē visas savas varēšanas izaicinot citos kritiku un nopēlumus. Izaicina, lai atklāti saņemtu citu kritiku, būt lietas kursā, kur slēpjas “ienaidnieks”, patiesībā ļoti baidoties no domas, ka kāds var klusi nosodīt.

Jebkurā gadījumā – cīņa ar sevi vai cīņa ar pasauli norāda uz to, ka radošums ir aizvērts un aizvērta ir cilvēka potenciāli iespējamā dzīve.

Uz viena svara kausiem ir noliktas bailes, kuras sasaldē pat tikai pieņemot domu, ka kaut ko paveicot var saņemt kritiku. Bail. Bail dzīvot, izpaust sevi. Būt pamanītam, ieraudzītam, tas nozīmē – būt vērtētam.. bet vērtējums var būt visāds.
Emocionāli izaugt līdz kritikas pieņemšanai adekvāti, tas arī ir ceļš uz pieaugšanu kā personībai.

Uz otra svara kausiem…reāla dzīves dzīvošana balstoties uz savām velmem, sapņiem, sirds alkām..

Tikai ieraudzīt to. Tas jau ir daudz, lai sāktu svaru kausus paregulēt..

Om Shanti

%d bloggers like this: