fbpx

DEPRESIJA NO AJURVĒDAS SKATU PUNKTA

•Depresija ir cilvēkam pašam naids pret sevi par to, ka esošā realitāte neatbilst tam, ko cilvēks gaida vai nespēj realizēt savus plānus un cerības vai neatbilst tēlam, ko pats savā apziņā radījis. Depresija ir arī neapmierinātība ar savu karmu – to, ko pats radījis iepriekš.

•Bez tam depresija ir arī riebums pret dzīvi, kas ir Dieva dāvana, tāpēc to var uzskatīt arī par naidu pret Dievu. Tāpēc dažreiz saka, pats lielākais grēks ir nomāktība.

•Pamata cēlonis jeb iemesls depresīvām domām un sajūtām ir Dieva trūkums cilvēka apziņā, absolūta nespēja aizvietot to ar kaut ko citu. Tikai Dievs ir visa avots, visu problēmu risinājums un dzīves galējais mērķis. Kad dvēselē ir Dievs, tad depresija būtībā nav iespējama.

•Lai atbrīvotos no depresijas, nepieciešams nostāties uz ceļa, kas ved pie Dieva iepazīšanas sevī.. Tik vienkārši no rītdienas sākt ticēt Dievam neizdosies.

Ticība tad būtu vienkārši Rasa – emocijjas, kas ir tas pats, kas garastāvoklis, bet tam ir tendence bieži mainīties. Kamēr viss ir labi, ticība ir stipra, tikko kļūst slikti, tā pazudīs.

Īstenā ticība ir zināšanas, jo tās nav atkargas no emocijām. Mēs taču neticam, ka divi reiz divi ir četri, mēs to zinām. Tas pats attiecās uz mīlestību pret Dievu.

Kopēts: Herbals India