fbpx

Kā atraisīt karmas mezglus

Nav spēcīgāka instrumenta cīņai ar savu lepnību, kā nožēla..pazemība un lūgšana.

Tas ir vienīgais veids, kā Viltus Ego nolikt to tam paredzētā vietā.
Tev nav jāpazemojas kāda priekšā vai jājūtas vainīgam. Tā ir ļoti primitīva izpratne par šo jautājumu. Tev jālūdz piedošana tikai savai Dvēselei..

Savai Dvēselei jāatzīst, ka esi bijis lepns, iedomīgs, rīkojies citus sāpinot.

Katru reizi, kad Tu ej Ego ceļu, kas ir – prāta ceļu, Tu ej pret savu Dvēseli. Un nodari pāri ik brīdi tajā neieklausoties, neļaujoties, neuzticoties..

Tev ir nopietns iemesls nokrist ceļos un lūgt piedošanu. Nožēlot un apņemties tālāk iet apzinātāku ceļu.

Katru dienu praktizēt pazemību, lai Ego vienmēr atrastos tur, kur tam vieta.

Kā var atraisīt karmas mezglus?

Ir dažādas efektīvas metodes.

Lūlle Vīlma piedāvāja darboties caur piedošanu. Jēzus – caur grēku nožēlošanu, ieliekot šajā jēdzienā mazliet citu jēgu, nekā pašreizējā baznīca.

Īsi izsakoties – patiesā grēka nožēlošana ir dziļa izpratne par izdarīto kļūdu un sapratne, ka šo kļūdu nedrīkst atkārtot, pretējā gadījumā karma atgriezīsies.

Visas mūsu ciešanas, viss negatīvais mūsu dzīvē aizķeras aiz lepnības..

Avots: Sirds.ceļš
Autors: Inta Blūma
Raksts kopēts: Sirds ceļš

This entry was posted in Nekategorizēts. Bookmark the permalink.