fbpx

Kad mēs kādu kritizējam, automātiski paņemam uz sevi kritizējamā cilvēka negatīvo karmu..

Kad mēs kādu kritizējam, automātiski paņemam uz sevi kritizējamā cilvēka negatīvo karmu un viņa sliktās rakstura īpašības. Tā darbojas karmas likums. Tieši tāpat mēs pārņemam tās personības īpašības, kuru apbrīnojam, kurā redzam labo un uzsveram labo. Redzēt labo gan sevī, gan otrā – tā ir daudz izdevīgāka pozīcija.

Mēs ar laiku pārņemam tā cilvēka īpašības vai uzvedības modeli, kuram esam ilgstoši blakus, ar kuru ilgstoši komunicējam, par kuru daudz domājam, runājam. Nereti var novērot, ka paliekam pat līdzīgi vizuāli, parādās līdzīgi žesti, izteicieni, pat ģērbšanās stils.
Jo ilgstoši esot kopā ar kādu, mēs sākam dalīt arī savu karmas trauku. Kam vairāk enerģijas, veselības, pozitīvisma, labklājības, tā karmas trauks ielies otra karmas traukā iztrūkstošo un abu vibrācijas izlīdzinās.

Cilvēka domāšanas veids, uzvedības veids, raksturs, iekšējās vērtības, tiešā veidā formē cilvēka likteni. Tas uzsver nopietnību, kā mēs apejamies ar savu ķermeni, enerģiju, ko dalām un ko saņemam no apkārt esošajiem.

Tamdēļ ļoti prātīgs ieteikums ir apzināti izvēlēties, starp kādiem cilvēkiem ik dienā atrasties, ar ko draudzēties un uzturēt tuvas attiecības. Nē, tas nav savtīgi. Apziņa tāpat izvēlēsies sev atbilstošas vibrācijas cilvēkus. Tas ir veids, kā uzņemamies atbildību uz sevi par savu dzīvi.

Jo vairāk pašā cilvēkā egoisma, skaudības, dusmas, naids, nenovīdība, mazvērtība, jo grūtāk viņam ir redzēt, pamanīt, izcelt un runāt labu par citiem cilvēkiem.
Pavēro, ir cilvēki, kuri vispār nespēj pateikt komplimentu, viegli apskaut, uzdāvināt kaut ko no sevis. Viņa apziņa ir trūkumā, bailēs un ļoti lielās pretenzijās uz visu.
Pretenzijas stāvoklis ir veids, kā šie cilvēki izjūt varenību, varas sajūtu. Protams, tā ir viltīga kompensācija paša mazvērtībai un nepārliecinātībai.

Tas ir ļoti grūts uzdevums, bet ir jāiemācās nevienu netiesāt, nekritizēt, nenoniecināt otra centienus un darba augļus.
Kritizēt mums liek tieksme visu salīdzināt, pašā mītošā mazvērtība, skaudība, neprasme pašiem sasniegt to, kas otram izdevies un tas, ko otrs atspoguļo par mums pašiem.

Tas, kurš mūs kritizē, strādā kā sanitārs. Kritizējot, nosodot mūs cilvēks, pats to neapzinoties, attīra visu mūsu slikto sakrāto un tā vietā atdod labo no savas pozitīvās karmas. Tāpēc citu kritika, dusmas un neapmierinātība, protams, nav jāizaicina cilvēkos, taču no tās baidīties arī nav jēgas.

Vai esi ievērojis, ka ir cilvēki, pret kuriem viegli veidojas neapmierinātība, dusmas, aizvainojums un ir tādi cilvēki, uz kuriem nav iespējams apvainoties, negribas viņu nedz kritizēt, nedz nosodīt? Kapēc tā?
Cilvēki, kuri nedzīvo vainas apziņā, nekritizē, netiesā sevi, viņos dabīgi nav nosodījums arī ārpus sevi – uz citiem. Viņi ir tīri, patiesi, godīgi, neizliekas un tamdēļ pie viņiem nelīp arī citu kritika. Viņi savā veidā ir brīvi.

Katrs cilvēks komunicē tā, kādā vibrācijā viņš vibrē. Ja cilvēkam patīk lamāties, būt rupjam izteicienos, bļaut, būt emocionāli nesavaldīgam, izgāzt savas dusmas, dzīvot izlaidīgu dzīves veidu, ēst pārtiku ar negatīvu lādiņu, lietot vielas, kas sniedz “ātro laimi” – cigaretes, alkohols, narkotikas, viņa apziņa tieksies meklēt cilvēkus, kuri vibrēs tai pašā enerģijas līmenī un viņiem kopā būs saprotami, viegli, labi.
Esot blakus neatbilstošas vibrācijas cilvēkam, viņam paliks neomulīgi, slikti, sāks purināt, gribēsies uzbrukt vai nodalīties, aizbēgt. Un viņam liksies, ka tas otrs ir tāds dīvains vai neiederas.

Mēs jūtamies labi, mierpilni, laimīgi, viegli, kad blakus esoši cilvēki vibrē vienā frekvencē ar mums un otrādi. Un tā ir fizika, ne mani personīgie pieņēmumi.

Tas, kādā vibrācijā vibrē katrs cilvēks, ir atkarīgs no viņa izvēlēm. Mums visiem pieder brīvā griba un ir dabīga tiecība uz Dvēseles izaugsmi. Taču mums ir arī atļauts šo iespēju neizmantot un iet ātrās baudas ceļu. Nevienam nav tiesības mūs par to nosodīt, par mūsu izvēlēm.

Ir liela māksla prast pieņemt katra cilvēka izvēles ar dziļu cieņu, mīlestību un pieņemšanu. Daudz vieglāk ir kritizēt to, kas neatbilst mūsu priekšstatiem par “labi” un vērtībām. Taču mēs šeit visi mācamies. Soli pa solītim..

Om Shanti