fbpx

KAS IR CILVĒKA ENERGĒTIKA

Tas ir viņa DZĪVESSPĒKS, kurš sastāv no divām savstarpēji saistītām enerģijām: ārējā un iekšējā – ĶERMENISKĀ un GARIGĀ.

Ķermeniskā daudzejādā ziņā ir atkarīga no apkārtējās pasaules – no ekoloģijas, no pārtikas un ūdens, kuru lietojam, no darbībām, kuras veicam.
Savukart, garīgā ir atkarīga no mūsu iekšējā stāvokļa – emocionālās stabilitātes un pozitīvām vai negatīvām domām un nolūkiem.

Ķermeniskā enerģija akumulē iekšējo, garīgo enerģiju un novirza to uz iekšpusi.

Mūsu ķermenis, ideālā gadījumā, ir mūsu gara virzītājs. Ne velti taču mēdz teikt, ka harmonija sākas no iekšpuses. Tīras, patiesas, pozitīvas domas un nolūki – ir mūsu veselības pamats. Tīras rīcības, kuras balstītas uz iekšējā ES harmonīju – Dzīves harmonija!

Daudziem cilvēkiem piemīt stipras enerģētikas pazīmes un ikviens cilvēks, kurš atrodas tādam blakus, ir spējīgs sajust to. Tas izpaužas arī cilvēka raksturā un uzvedībā, tiem piemīt harizma, mērķtiecība, pārliecība par saviem spēkiem, augsts garīgums un daudz citu īpašību, kuras norāda uz viņu augsto enerģijas potenciālu.

Enerģētiskais potenciāls, ar kuru cilvēks ir apveltīts, tā ir viņa prasme izstrādāt personīgo enerģiju, uzkrāt un iegūt to no ārpuses, un tāpat arī racionāli izmantot to.

Izmantojot enerģiju labu pasaulei dodot, cilvēks iegūst atakaļ dubultu lādiņu un tas nozīmē – uzkrāj spēkus.
Producējis negatīvas emocijas, veicot negatīvas rīcības, cilvēks zaudē spēkus un, tātad, arī veselību.

Atdodot, veicot patiesi labestīgāks lietas, mēs arī iegūstam. Iegūstam iekšēji. Un tas atspoguļosies uz mūsu veselību, dzīvi, veiksmi.

Harmonisks cilvēks – laimīgs cilvēks un citiem cilvēkiem vienmērt ir komfortabli atrasties tam līdzās.

Pārliecināts par sevi, laimīgs cilvēks izstaro īpaši stipru enerģētiku, uzlādējot telpu ap sevi ar pozitīvu enerģiju.

Stipra cilvēka enerģētika – akumulātors apkārtējiem un apkārtējai videi. Viss atplaukst blakus šim cilvēkam.
Ar savu biolauku vien šāds cilvēks spēj pozitīvi ietekmēt blakus esošos cilvēkus.

Tai pat laikā – cilvēks ar negatīvu enerģētiku izsauc pilnīgi pretēju stāvokli. Cilvēki, kuri atrodas tam līdzās, izjūt diskomfortu, trauksmi, nomāktību un tie, kam enerģētika pavisam vāja, var izjust sliktu dūšu.

Enerģētikas ietekme uz cilvēku daudzejādā ziņā nosaka viņa tālāko dzīvi. Ja enerģētika ir pozitīva, tad cilvēka dzīve pamatos rit harmoniski, tā pozitīvi ietekmē apkārtējos. No tāda cilvēka nebūs jāgaida nodevība, melus, liekulību vai citas negatīvas izpausmes. Viņš ir atvērts, saprotams un izsauc citu cilvēku uzticību.
Negatīva cilvēka Enerģētiskā nes graujošu spēku apkārtējai videi un cilvēkiem.
Jo negatīvā enerģētika piemīt melīgiem, skaudīgiem, agresīviem, ne labu vēlošiem cilvēkiem un tas negatīvs izpaužas saskarsmē ar apkārtējiem un neko labu tiem nest es.

Veselība un dzīves harmonija – stipra cilvēka enerģētikas atspoguļojums!

Avots: garsoz.ru
Tulkoja: OmShanti