fbpx

KAUNS

Kas Tev liek izjust šo emociju?

Kauns ir pati graujošākā emocija.

Kauns – tas ir viens no baiļu veidiem, kas veido agresiju. Pirmām kārtām, agresiju pret sevi pašu – apspiežot savas emocijas un nepaužot tās.

Patiesībā kauns – tā ir milzīga AGRESIJA PRET SEVI, sevis noniecināšana, neatzīšana un lēna sagraušana.

Kauns sagrauj imūnsistēmu, kā rodas orgānu disfunkcijas, parāds dažādas saslimšanas – ka emocionālas, tā fiziskā ķermeņa. Rodas bloki.

Aiz kauna sajūtas rodas problēmas sevi paust pasaulei.
Cilvēks kļūst kā sasalis, nespēj izpaust sevi viegli, radoši, tā kā sirds dziļumos vēlētos, nespēj viegli komunicēt ar cilvēkiem, grūti uzturēties sabiedrībā, ir atstumtības un neiederēšanās sajūta. Tas ir ļoti mokoši un neizturami. Tā ir milzīga, patstāvīga psiholoģiskā spriedze.

Kauns, kā emocija BALSTĀS UZ PAŠVĒRTĒJUMU. Kauns liek nolikt ārējās intereses augstāk par iekšējām. Tātad – APSPIEST PERSONĪGĀS VAJADZĪBAS par labu grupu interesēm – kas ir skaisti, vajadzīgi, labi vai pieļaujami, lai tikai saglabātu piederību šai grupai.

Kauns – patiesībā ir grupas komforta glabātājs. Tas seko tam, lai indivīdam sabiedrībā/grupā būtu stabilāki un komfortāki kā bez tas..
Kauna sajūtas noformējas kā instruments, lai iegūtu savu vietu kādas grupas hierarhijā.

Tatad – ja es neesmu nekas, tad varbūt iekļaujoties grupā mani pamana kā vērtīgu..

Tātad, varam droši apgalvot, ka šī mokošā emocija KAUNS ir pašapziņas, pašcieņas trūkums!

Kauns, tāpat kā daudzas citas emocijas, kuras jūs attālina no sevis paša, ārtstējas ar PAŠIZGLĪTOŠANOS.

Pētiet paši, kā rodas un kādi iemesli un mehānismi aktivizē jūsu ķermeni uz darbību -izpaust emocionālu reakciju – kauns.

Izstrādājot, tiekot galā ar kauna sajūtu, ne tikai izdziedināt un atbrīvojat sava ķermeņa blokus, bet arī iegūstat pieredzi kā paļauties uz sevi un Dabu sevī.

Avots: garsoz.ru
Tulkoja: OmShanti