Ko sieviete neapzināti sagaida no vīrieša?

by | Jūn 20, 2020 | Attiecibas, Mani raksti

Spēku..paļāvības sajūtu..balsta sajūtu..aizsardzību.

Ik viena sieviete intuitīvi vēlas atrasties zem spēcīga un saprātīga vīrieša pleca. Zināt, ka viņu nenodos, neaizvainos, aizstāvēs, par viņu iestāsies..
Sieviete ārēji nav spēcīga, viņa no vīrieša sagaida šo aizsardzību un drošības sajūtu.

Kapec sieviete meklē aizstāvi?
Jo bez tā sievietei nākas pašai kļūt stiprai, cīnīties ar pasauli, aizstāvēt sevi un bērnus, pelnīt, lai par visu pati varētu parūpēties un tas nozīmē – arvien vairāk attālināties no savas sievišķās patiesās dabas.

Blakus spēcīgam vīrietim sieviete dabīgi atslābst..viņa sāk dzīvot iekšējā mierā un paļāvībā. Tas iedod sievietei sajūtu, ka viņa atrodas kā aiz stipras klints, kura atgrūdīs jebkādus ārējus uzbrukumus. Tāda sieviete ir atvērts nektārs savam mīļotajam vīrietim, viņa iedod savam vīrietim spēku, drosmi, izturību un svētību visās lietās vienkārši esot blakus. Caur savu apmierinātību viņa ir sievišķajā spēkā un tieši šis saskares punkts ir tas, kas ir partnerattiecību veiksmes krustpunkts – sieviškais atslābums un vīriškais spēks.

Vislielākais virieša spēka rādītājs ir viņa emocionālā noturība, spēja vadīt savu prātu un emocijas. Savaldība – tā ir ļoti augsta vīrieša kvalitāte.

Ir daudz vieglāk vīrietim apgūt dažādas garīgas prakses un cīņas mākslas, kā pārvaldīt savu ķermeni, jo vīrieša ķermenis pēc dabas ir veidots spēcīgs. Taču daudz lielāku spēku atspoguļo viņa prasme vadīt savu emociju dabu, instinktus, iegribas un ego..

Un nav lielāka izaicinājuma uz Zemes, kā partnerattiecības, kurās vīrietis nevar noslēpties, parādās viņa patiesā daba un kvalitātes.

Tādam vīrietim, kurš pazīst sevi, savu dabu, ir pats sev saimnieks, ir ļoti dabīgi un viegli uzticēties. Viņš iedveš pārliecību, ka tur savās rokās “vadības grožus”.

Un tas attiecas gan uz biznesa lietām, gan visa veida attiecībām – kā partnerattiecībām mājās, tā darba jomā.
Jo tikai tas, kurš nekad “neuzmet” sevi, spēj neizmest nevienu citu.

Uzticība ir augstākā vīrieša kvalitāte visās jomās un dzīves sfērās.
Uzticība sievietei – tā ir vissmagākā vīrieša askēze uz Zemes, jo pēc dabas vīrietis ir poligāms, daba liek viņam apaugļot pēc iespējas vairāk sievietes. Noturēt savu uzmanību uz vienu sievieti, prasa lielu vīrieša spēku, gudrību un iekšējo vērtību izkopšanu.

Ir teiciens, ka: Laulība ir cena, ko vīrieši maksā par sexu.. ?

Ne velti biznesa aprindās daudz augstāk tiek vērtēts vīrietis, kuram ir ģimene, par kuru viņš rūpējas.
Jo vīrietis, kurš rūpējas par savu sievu, bērniem, dabīgi atspoguļo savu atbildības sajūtu, – ka ir izturīgs, neaizbēgs pie pirmiem pārbaudījumiem un grūtībām, bet tos spēj risināt un drosmīgi iet visam cauri.
Un šāda vīrieša atbildība attieksies automātiski uz visām dzīves sfērām vienādi – arī biznesu un savstarpējo partneru attiecībām.
Savukart, vīrietis, kurš pastāvīgi maina mīļotās sievietes vai uz pasākumiem ierodas ar mīļākajam, neatspoguļo ne savu spēku, ne varenību…bet nepatstāvību, nespēju valdīt par saviem instinktiem, emocijām, iegribām un ego. Viņš atspoguļo to, ka viņam nevar uzticēties nevienā dzīves jomā.

Tas izklausās pēc neiespējamās misijas, taču spēcīgs vīrietis spēj pievarēt vissmagāko pārbaudījumu attiecībās ar sievieti – izglābt viņu no viņas pašas – no viņas emocijām un nemierīgā, satrauktā prāta.

Hroniski neapmierinātu, pilnu neirozēm un ar sevi neapmierinātu sievieti, protams, neizglābs nekas un neviens, izņemot viņas pašas vēlmi mainīt savu apziņu.
Bet veselu, normālu sievieti, kura ir pakļauta mēness ciklam, hormonu svārstībām, normālu vīrieti nebiedēs, jo viņš apzinās, ka sieviete ir mēness mainīgā daba un to nākas ik pa brīdim ielikt savā padusē, nomierināt un tā atkal plauks un ziedes. Tas padara vīrieti vēl varenāku savās un sievietes acīs.

Vāju vīrieti biedē..ārkārtīgi biedē sievietes emocijas. Tas dusmojas, norobežojas vai bēg ik reizi, kad sieviete raud, ir satraukta, bēdīga vai grūtsirdīga. Vājš vīrietis būs skarbs, ass, neiejūtīgi, sakliegs vai norādīs sievieti par viņas emocionālo dabu un sieviete ar laiku noticēs, ka ar viņu kaut kas nav kārtībā …viņa tam noticēs…norobežosies, aizslēgsies, “norīs” savas emocijas, nobloķēs sajūtu pasauli..lai nevienam “netraucētu”.
Aizvērusi sevi, viņa aizver arī iespēju vīrietim tikt klāt viņas nektāram – enerģijai, pēc kuras alkst vīrietis, lai gūtu spēju realizēt savas ieceres un pati nespēj just laimi, prieku, harmoniju.

Ja vīrietis spēj iedot sievietei uzticamības un drošības sajūtu, viņas sievišķība plaukst un zeļ, viņa kļūst ārkārtīgi skaista, kā iekšēji, tā ārēji un apmierināta. Un to var tik ļoti labi redzēt, kuram vīrietim blakus ir laimīga sieviete. Ne velti saka, ka sieviete ir vīrieša vizītkarte…kura pastāsta visu par viņas vīrieša kvalitātēm un attieksmi.

Spēcīgs vīrietis – tas nav virietis, kuram spēka atspoguļojums ir fiziskā ķermenī, muskuļos, bet gan tas, kurš ar vai bez šiem muskuļiem spēj saudzēt savu mīļoto sievieti. Tas ir vīrietis, kuram pietiek prāta nekad nesacensties ar sievieti, jo viņš apzinās savu lomu sievietes dzīvē un jomas, kuras pārvalda tikai vīrietis. Tās jomas katram attiecībās ir savas un nav par ko cīnīties.

Gudrs vīrietis saprot – jo labāk es pildu savus vīrieša pienākumus attiecībās, – jo atslābušāka, apmierinātāka, mierīgākā, piepildītāka būs sieviete. Jo sieviete piepilda vīrieti ar enerģiju.
Bet ar kādu enerģiju – tas ir sievietes atbildība..

Mūžam neapmierināta sieviete ir tukša sieviete – tukša batarija, sauss, izžuvis tuksnesis… Viņa nevar prasīt no vīrieša neko, iekams nesadziedē savu aizvērti sirdi, salauzto uzticību, neiztīra sevi no aizvainojumiem un pretenzijām, bailēm no vīrieša…neapgūst prasmi uzticēties, atvērties, ļauties, atslābt. Un iekams šis darbs nav veikts, ir grūti cerēt un izveidot skaistas, uzticības un mīlestības pilnas attiecības.
Mums katram ir veicami savi darbi ar savu iekšējo pasauli pirms vēlamies, lai otrs dalītos ar mums ar savu pasauli skaistā veidā..

Sievietei ir liela loma sava mīļotā vīrieša dzīvē. Kā viņa uztver savu vīrieti, par to viņš kļūst.

Ja sieviete spēj un vēlas ieraudzīt vīrieša varenību, viņā attīstīsies šīs kvalitātes un uz tām tūdaļ noreaģēs ārējā pasaule.
Ja sieviete vērš savu uzmanību tikai uz vīrieša trūkumiem (kas atspoguļo viņas pašas zemo pašvertibu un neprasmi atvērt savas sievišķās spēcīgās puses), viņš var sākt degradēt, līdz pat tam, ka var zaudēt visu, ko līdz šim ir ieguvis.
Te slēpjas sievietes spēka noslēpums. Viņa iesākumā pārbauda vīrieti uz līdera dotībām, bet pēc tam apbalvo viņu ar savu mīlestību in iekšējo spēku.

Tāds apburtais loks. Mēs viens otram esam ļoti vajadzīgi. Tā Dievs mūs saved kopā, jo tikai palīdzot viens otram, mēs atveram labāko sevī.

Ja nejūtamies droši blakus vīrietim, mēs esam aizvērtas, “stipras”, bet ne sievišķīgi stipras. Ja vīrietis nejūtas mīlēts, cienīts, vērtīgs, viņa guvums pasaulei un ģimenei ar laiku izsīkst līdz ar paša vīrišķību un labklājību.

Mūsu katra uzdevums ir izprast savus uzdevumus sievietei sievietes ķermenī un vīrietim vīrieša ķermenī.

OmShanti