Komunikācija

by | Okt 24, 2021 | Attiecibas, Mani raksti

“Mēs neesam cilvēki, kuri iegūst Garīgu pieredzi.
Mēs esam Dvēseles, kuras iegūst cilvēcisko pieredzi.”

P.Šardens

Manuprāt, vislielāko zināšanu par sevi, par dzīvi, par citiem mēs iegūstam nevis mācoties, – lasot vai apgūstot citu pieredzes, bet caur pašu būvētām attiecībām un komunikāciju.

Komunikācija ir enerģijas apmaiņa. Taču mēs ļoti maz par to zinām, lielākoties būvējam komunikāciju neapzināti. Tas ir paviršs, virspusējs akts – kā sanāk, tā sanāk. Bet komunikācija spēj dot tik daudz sajūtas, atbildes, zīmes, vēstījumus..Vai arī mums šodien plaši pieejamas zināšanas un literatūra, lai apgūtu – kā manipulēt ar cilvēkiem, lai caur komunikāciju gūtu sev vēlamo, apmierinātu savas intereses un vajadzības. Uzvaras garšu tas, protams, var dot, bet vai sirds siltumu, dvēseles tuvību un mieru, diezin vai.

Kamēr cilvēks nespēj apgūt komunikāciju pašu svarīgāko cilvēku viņa dzīvē – ar sevi pašu, kamēr nav pilnībā atvēries sev, nesajūt sevi, neuzticas caur sevi sūtītiem impulsies, vēstījumiem, atbildēm, viņš arī ar citiem spēj būvēt tikai manipulatīvu vai paviršu komunikāciju un attiecības.

Un griežamies uz kuru pusi gribam – viss esmu es pats.

Lai skaista rudenīga diena ☀️🍁

Kristīne Om Shanti