fbpx

Mācies būt laimīga

Iemācoties justies laimīga neatkarīgi no ārējiem apstakļiem, sieviete ir gatava attiecībām.

/senās Vēdas/

Bet tā ir mūsu katra skaistākā skola uz zemes – iemācīties apjaust, ka laimes esamību vai neesamību mes nedrīkstam atdot ārēju apstākļu, notikumu, sasniegumu, dāvanu vai citādu ieguvumu rokās.
Laimības sajūta dzimst krūtīs. Tur tai arī ir mājas. Un tur to arī jāsameklē, ja zudusi, jāsamīļo, jāapčubina un jāļauj tai ziedēt.

Viss ārējais gaisīs, jo tāda nu ir ir kārtība uz zemes – viss pāriet.

Tu piedzimsti tikai vienreiz. Sajūtu pasaule ir Tev vienmēr līdzās.

Būt laimīgam nenozīmē, ka Tev ir viss pilnībā. Tas nozīmē, ka Tu esi iemācījies skatīties cauri nepilnībām uz pilnību.
Tā Tu pats sevi Svētī.

OmShanti