fbpx

Mācies gūt prieku no tā, kas Tev jau ir!

Par pašiem laimīgākiem cilvēkiem ir pieņemts uzskatīt tos, kam ir viss vislabākais. Bet patiesībā laimīgākiem cilvēkiem ir izdevies gūt pašu labāko no tā, kas viņiem ir, tur, kur viņi ir un ar ko viņi ir. Viņi ir sapratuši, ka atbildība par dzīvi, tādu, kāda tā viņam ir katrā mirklī, ir viņa paša roku darbs un nav itin neviens uz ko pārlikt atbildību, ko vainot vai uz ko dusmoties un apvainoties.

Kurnot un sūdzoties mēs skaļi mēģinām pateikt, ka esam upurīši, vāji, mums nav teikšana, kāds cits stūrē, ietekmē mūsu dzīvi. Tā ir tāda skaļa paziņošana, ka esmu vājulis..

Jā, katra jauna situācija var būt šoks vai stress, bet tā atnāk pilnīgi noteikti, ar mērķi paplašināt mūsu apziņu, iemācīties, iegūt jaunus instrumentus, ko pielietot dzīvē un nostiprina mūs psihoemocionāli.

Tamdēļ cilvēkus var iedalīt trīs daļās – vieni satiekoties ar dzīves pārbaudījumiem, uzreiz liecas līdz salūzt, nemaz nemēģinājuši paskatīties vai “velns ir tik melns”, otri sastopoties ar sāpīgāku notikumu nobloķējas, iesprūst dusmās, aizvainojumā un neapjauš, ka paši sev tādā veidā atņēmuši visu pārējo dzīvi un prieku, un trešie dzīvi un pārbaudījumus uztver kā treniņus – ar interesi vēro, kā situācija grozīsies, meklē, kā ieraudzīt izeju un izkāpt no sāpju emocijām, lai turpinātu dzīvi piedzīvot. Priekš trešajiem viens sāpīgs vai slikts notikums nenozīmē – dzīve ir sāpīga un slikta.

Izturīgus mūs padara tieši vētras. Un vētrās var dažreiz ieraudzīt, ka daudz ko no tā, ko vētra grib aizpūst, mums nemaz i nevajaga..

Laimīgajiem alkaž kabatā ir šie burvju vārdi vai nantea:

“Man ir ļoti stiprs iekšējais kodols un es dzīvoju ar stingru pārliecību, ka viss, kas ar mani notiek, viss vienmēr notiek uz labu!
Ar katru notikumu es stiprinos dvēseles, ķermeņa un gara spēkā.
Es dzīvoju uzticībā Visuma gādībai.
Mans uzdevums ir nekrist izmisumā un neaizvērties, nenocietināties, vienmēr saglabāt mīlestību, kontaktu ar sevi un pasauli!”

Mācies gūt prieku no tā, kas Tev jau ir! Tas viss ir Tavu roku darbs 😉

Om Shanti