fbpx

MĪLESTĪBU MEKLĒ TIKAI SEVĪ

Mīlot kādu ārpus sevis paša – vai tas ir Dievs, mācītājs, tēvs, sieva, vīrs, savi bērni… – lai arī kas būtu jūsu mīlestības objekts – tas padara jūs no tā atkarīgu. Jūs kļūstat sekundārs savās paša acīs. Kļūstat par ubagu.

Jūs piedzimstat par karali, pilnīgā sajūsmā par sevi. Jūsu tēvs vēlas, lai jūs viņu mīlat, arī jūsu māte pieprasa jūsu mīlu. Ikviens jums apkārt vēlas kļūt par jūsu mīlestības objektu. Taču cilvēks, kurš neprot mīlēt pats sevi, neprot mīlēt arī kādu citu.

Ir izveidojusies ļoti nesaprātīga sabiedrība, kurā katrs cenšas kādu mīlēt, bet izjust patiesu mīlestību un sniegt to otram nespēj. Un arī tam otram cilvēkam nav ko dot.

Kāpēc mīlnieki nepārtraukti strīdas, uzplijas viens otram un neliek mierā?
Iemesls ir ļoti vienkāršs – viņi nesaņem to, ko bija cerējuši saņemt. Viņi abi ir ubagi, abi ir tukši.

Pareizi audzinātam bērnam vienmēr ir ļauts iemīlēties pašam sevī tā, lai viņš taptu tik mīlestības pārpilns, ka dāvāt to citam kļūst par nepieciešamību.
Viņam ir tik smaga mīlestības nasta, ka gribas ar kādu tajā dalīties. Un tādā gadījumā mīlestība nepārvērš jūs no kāda atkarīgu. Jūs esat devējs, un devējs nekad nav ubags. Un otrs arī ir devējs. Un, kad divi karaļi, savu siržu kungi, satiekas, ir milzu prieks.

Neviens nav atkarīgs no kāda cita. Ikviens ir brīvs un individuāls, sakņojies sevī.

Priesteris izgaisīs, kad cilvēks iemācīsies sevi mīlēt, politiķim nebūs sekotāju, un visas sabiedrības pilnvarotās intereses bankrotēs.

Mīīlēt sevi nav grūti, tas ir dabiski..

Ja jau jūs esat bijis spējīgs darīt kaut ko, kas ir pretdabisks, ja esat iemācījies mīlēt citus, nemīlot sevi, tad pārējais šai dzīvē ir ļoti vienkārši..
Jūs esat izdarījis gandrīz neiespējamo.

Turklāt, ja neprotam mīlēt sevi, nevaram mīlēt nevienu citu visā pasaulē.

Katrs bērns ierodas dzīvē kā balta, pilnīgi tīra lapa.
Esi Tu pats, tikai tu pats, vienkārši tu.

Un atcerieties, ka tu uzņemies lielu risku, atzīstoties, ka esi vienkārši tu pats. Tu nepiederi nevienam baram, nevienam ganāmpulkam.

– Ošo

………
© Izdevniecība Sētava SIA, 2011
© ISBN 9789934810169
© “Grāmata par vīrieti: vīrišķības krīze kā pašatklāsmes iespēja”