Pasaule ir Tavas rezonanses atspulgs

by | Aug 15, 2021 | Es un sajūtu pasaule, Mani raksti

“Viņš mani aizvainoja, viņš mani pievīla, viņš mani pazemoja, viņš mani apzaga.”
Kamēr vien sirdī ir šāda nostāja, naids nebeigsies ne paša sirdī, ne uz Zemes.

(citāts no Dhammapada grāmatas. Traktāts no Buddas)

Ir jāpieaug un jāpaņem atbildība savās rokās. Ko es darīju tādu vai kā es veicināju, ka otra uzvedība un attieksme bija šāda? Kas manī pievelk negantas uzvedības tipa cilvēkus? Vai tas ir mans upura sindroms, neticība sev, mazvērtība, robežu neesamība, neprasme uzņemties atbildību..?

Ui, es mācos mācos mācos..skatīties tuvāk un tālāk, seklāk un dziļāk, meklēt vainu otrā un sevī, bet alkaž nonāku pie vienas un tās pašas patiesības – vainīgo atrašana nemazina netaisnības sajūtu manā sirdī. Kamēr vien dzīva ir netaisnības sajūta(zem kuras slēpjas pazemojuma, atraidījuma, nosodījuma sajūtas), tikmēr enerģija aiziet pretestības, nepieņemšanas, dusmu un aizvainojuma uzturēšanai.
Sāpes aizmiglo acis un aizver sirdis..

Sāpes mazina tikai situācijas sīkāka aplūkošana, to izprašana, pieņemšana.
Nav iespējams pieņemt to, ko noliedzam, ko atsakamies aplūkot ar skaidru prātu, bez emocijām, dziļāk un izprast notikušā jēgu.
Cilvēka prātam ierasti meklēt vainīgo, vainu, iemeslu. Tas palīdz iegūt orientieri uz ko izmest savas dusmas, taču tas absolūti nepalīdz dziedināt savu sāpošo sirdi.

Pieņemšana.
Viņš, otrs cilvēks, rīkojās savu programmu vadīts – savu aizvainojumu, savu dusmu, savas mazvērtības, savas bezspēcības, savas iekšējās pazemotības, nevajadzīguma, pamestības un vientulības vai baiļu vadīts. Katram galvā ir savas pārliecības un bailes.
Jo cilvēks pilnāks ar neirozēm un mazvērtību, jo vairāk viņš darīs pāri citiem, “kāps pāri citu galvām” sava izdevīguma pēc, kaitēs otram, lai sajustos vērtīgāks, lielāks un varenāks. Paša mazvērtība cilvēkam liek meklēt kā ārpusē to kompensēt caur citiem cilvēkiem.

Tas ir jāierauga. Katrs dzīvo savās programmās, pieņēmumos, pieredžu kosmosā savā galvā. Viens cilvēks apzinās to, kas viņu vada un vēlas dziedināties, attīrīt sevi no tā, kas kaitē pašam un citiem. Otrs nodzīvos visu mūžu kaitējot, uzbrūkot, cīnoties, aizstāvoties nevietā, apvainojoties, nepieņemšanā un noliegumā.

Mēs visi esam cilvēki, katrs ar savām vājībām. Var jau būt, ka citiem būtu par to jāmaksā..bet varbūt tomēr tas ir veids, kā mēs šeit augam, – labojot to, kas izspiedis mīlestību no sirdīm? Attīrot sirdis..

Pasaule ir tikai rezonanses platforma. Kas manī, to es pievelku. Jo citādāk es pats sevi neredzu.

Lieliska vieta izaugsmei vai ciešanu vieta..tā ir katra izvēle, kā Zemi uzlūkot.

Kristīne Om Shanti