fbpx

tikai laimīgie dzīVo šodien… …un ir laimīgi…

Tikai laimīgiem pieder izvēles,
pārējiem tikai apstākļi.
tikai laimīgie saņem ko grib,
pārējie dabū to, kas paliek pāri.
tikai laimīgie krāj sajūtas,
pārējie krāj mantu.
tikai laimīgie vada laiku,
pārējos vada laiks.
tikai laimīgie rīkojas,
pārējie raugās no malas.
tikai laimīgie rod mierinājumu,
pārējie noņemas ar kritizēšanu.
tikai laimīgie bauda dzīvi,
pārējie to tikai pacieš.
tikai laimīgie saņem smaidus,
pārējie pelna līdzjūtību.
tikai laimīgiem darbs ir hobijs,
pārējie pelna iztiku.
tikai laimīgie paļaujas uz veiksmi,
pārējie cer uz nejaušību.
tikai laimīgie redz sauli un zwaigznes,
pārējie redz dubļus zem kājām.
tikai laimīgiem pieder laiks un telpa,
pārējiem sapņi un ilūzijas.
tikai laimīgie dzīvo mājās,
pārējie meklē laimi pasaulē.
tikai LAIMĪGIE ir LAIMĪGI,
pārējie pūlas par tādiem kļūt.
tikai laimīgie dzīVo šodien…
…un ir laimīgi…

Kopēts:Jurģis Zariņš
LAIKABIEDRU PIERAKSTIEM